Har du en fastnettelefon i hjemmet? Så er du en af de eneste

Dette indlæg er et betalt indlæg og lavet I samarbejde med den/de omtalte virksomheder og/eller deres produkter. Alle hyperlænker er derfor betalte hyperlænker.

Vi bruger mobiltelefonen mere og mere, hvilket betyder, at der til stadighed er flere, der dropper fastnettelefonen.

Af Energistyrelsens tal om telestatikken, fremgår det, at antallet af fastnetabonnenter i Danmark er faldet med over 10 procent på blot seks måneder. Det drejer sig omkring 749.000 personer til 674.000. Disse tal er fra det sidste halvår af 2014 og første halvår af 2015. Det forventes, at dette tal er faldet endnu mere til dags dato. Samtidig er det samlede antal af tid, danskerne bruger, når de taler i fastnettelefon, ligeledes faldet med hele 19,2 procent i samme periode, som tallene fra før.

Det betyder altså, at fastnettelefonen er på vej i glemmebogen. Og det er der såmænd ikke noget nyt i. Mobilen er nemlig danskernes foretrukne kommunikationsmiddel, og den bliver stort set brugt til alle former for kommunikation; e-mail, sociale medier, sms samt både lange og korte opkald. Mobilen har altså i høj grad overtaget fastnettelefonens rolle.

Af ovenstående grunde er der heller ingen grund til at investere i en fastnettelefon. Undersøgelser viser samtidig, at det typisk er den ældre generation, der anvender fastnettelefonen, omend de er blevet mere vante til at bruge deres mobiltelefon. Det skyldes, at det ikke blot er en teknologi, der er forbeholdt de unge mennesker. Mobiltelefoni har for længst slået sig fast som værende for personer i alle aldre – og derfor er de ældre heller ikke skræmte. Er du interesseret, så sammenlign priser og tilbud på telefoner her.

Data er i stor vækst

En af grundene til, at fastnettelefonen oplever så stor tilbagegang, som det er tilfældet, skyldes blandt andet, at det ikke længere er tale, der er vores foretrukne kommunikationsmiddel, når vi skal kommunikere over en længere distance. Sociale medier har i lang tid været den foretrukne platform, men det kræver, at du har mulighed for at tilgå internettet — og det kan du via en mobiltelefon med data.

Undersøgelser viser, at danskerne bruger lige under 90.000 TB mobildata om året, hvilket skyldes blandt andet de sociale medier og kommunikationsformer som Facebook Messenger, iMessage og WhatsApp, som efterhånden har overtaget de traditionelle sms-beskeder.